Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 323 (0.006 secs)
You searched for: creator:"American Philosophical Society. Library"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Novena devota del glorioso apostal de Valencia S. Vicente Ferrer [microform] : honor y lustre del orden de predicadores - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Vincent Ferrer, Saint, ca.1350-1419; Catholic Church; Novenas
Downloads: 73
[texts]Corrido qñg bie nang queralandalanan Abu-hasan [microform] : o ing macaguising á Máninap - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 103
[texts]Novena sa asunción ó pag sagá sang mahal nga virgen sa langit - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 164
[texts]Corrido qñg bie nang delanan ning metung a migsundalus a mipalaguiuan Juan À Magsusut [microform] : a meapsi qñg "Apostolado de la Prensa" - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 66
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Principe Pantinople [microform] : qñg Imperio Francia ila ning Princesa Adriana qñg cayaria'ning antioquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 122
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina: virgen y martir - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 302
[texts]Cartilla del Santo niño de Cebú [microform] : junto con el cateciasmo de la doctrina cristiana en idioma Ibanag - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 6
Keywords: Santo Niño de Cebu; Ibanag language; Cebuano language
Downloads: 87
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 89
[texts]Cahabag-habag na buhay na pinagdaanan nang magcasintahang si Tomas at si D.a Maria [microform] : sa caharian nang Cartago ana nang haring Ladislao at nang reina Susana na namatay sa cabuntisan at siyang panganganac - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 125
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina [microform] : virgen y martir - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 102
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan Domiciong cuba [microform] : qñg villang almazan ampon ding atlung Diosas a miparmansagan capalaran, sintiñgan at lugud qñg cayaria'ning Persia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 105
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang principe Gimeno [microform] : at nang princesa Rogera sa Imperio nang Turquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 65
[texts]Buhay nang dalawang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microfom] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 80
[texts]Corrido qñgn bie rang queralanan di Anselmo ilangi Elisa [microform] : qñg ciudad ning Ulma sacup ning reino alemania - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 115
[texts]Ang pagtatalo ng mga numero [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 126
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 137
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 100
[texts]Catinopay cabalicsan na masantos á Rosario [microform] : say inpañguipaalaney ed rosarion naynay pian onganan bantay nen Maria saray indulgenciasto - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Rosary
Downloads: 146
[texts]Pagpatikang kag pagbinahin-bahin sa exposicion Filipina [microform] : didto sa expocision, nga nagapahanumdum sang pagbakal sang Luisiana, nga pagatukurun sa San Luis, Estados Unidos, sa 1904 - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 30
Keywords: Louisiana Purchase Exposition (1904 : Saint Louis, Mo.)
Downloads: 84
[texts]Ang pinagdaanang buhay nang princesa Adriana [microform] : sa kahariang Antioquia at nang principe Pantinople sa imperiong Francia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 106
[texts]Panaguinip ng̃ pag-ibig [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Tagalog drama (Comedy); Tagalog literature
Downloads: 123
[texts]Lamentación y sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, Stabat y perdón: Sacadas de varios libros - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 195
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique [microform] : sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Tagalog language; History in literature
Downloads: 80
[texts]Belmore y Enriqueta; ó, La medalla de oro [microform] : drama fantástico de magia y en verso Tagolo - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 10
Keywords: Tagalog drama
Downloads: 133
[texts]Pinagdaanang buhay ni Leopoldo at ni Arintina [microform] : prinsesang anak nang haring Aronte sa kaharian ng Pransia at ang kahabaghabag nanasapit ni Leogarda sampu ng dalawa niyang anak na tubo sa villa - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 172
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Duque Crisauro [microform] : qñg cayarian Francia ampon ing Princesa Armolinda qñg cayaria'ning Bohemia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs
Downloads: 87
[texts]Adalan sa mga Cristianos [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Cuyunon language
Downloads: 111
[texts]Novena ó pagsisiam sa nuestra senõra de guia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Novenas; Devotional literature, Tagalog
Downloads: 71
[texts]Historia famosa ni Bernardo Carpio [microform] : sa reinong España na anac ni D. Sancho Diaz at ni Doña Jimena - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos; Bernardo del Carpio (Legendary character)
Downloads: 136
[texts]Novena sa mahimayaen ñga Ama si San Agustín [microform] : patron sa dia ñga banua - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Novenas; Caluyanun language
Downloads: 92
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero: ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 324
[texts]Ang kahabag-habag na buhay nang dama Ines [microform] : sa kahariang Portugal, alila nang isang princesa sa bayang España mulang pagka bata - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 234
[texts]Salita at buhay ni D. Alejandre at ni D. Luis [microform] : sa charian nang Aragon at Moscobia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 89
[texts]Sigesmundo [microform] : buong buhay nang Principe Sigesmundo na anac nang Haring Eleno sa bayan nang Albania - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Comedy; Tagalog drama (Comedy)
Downloads: 136
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis [microform] : sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 84
[texts]Ejercicio cuotidiano [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 10
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 239
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni D. Rodrigo at ni Doña Jimena [microform] : sa caharian nang España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 130
[texts]Sitio y conquista de Manila por los ingleses en 1762 - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 176
[texts]Novena sa uestra señora de lourdes [microform] : na gagamiton nin magña na sa Archicofradíang, pinamogtac sa simbahan nin magña padeng capuchino sa Manila - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church; Novenas; Bikol language
Downloads: 73
[texts]Reglamento nang banal na catipunan nang sagrada Familia sa nazaret [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Jesus Christ; Novenas
Downloads: 63
[texts]Devotión nu pito á ca Domingos ni San José [microform] : Oraciones á dsasalen anu mai confesal canu maicomulgar as canu Capamagemages anu tayuca dana a maicomulgar - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 8
Keywords: Joseph Saint; Catholic Church; Devotional literature, Pampanga
Downloads: 136
[texts]Corrido qñg bie rang queralanan di Oliveros ilang Artos [microform] : ampon ding asaua rang Armenia at Blanca qñg cayaria'ning Inglaterra at Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 121
[texts]Buhay nang Duque Almanzor at ni Mariang matalinong bait [microform] : sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capangyarihan nang mañga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 100
[texts]Lamentación y sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, stabat y perdón [microform] : sacadas de varios libros - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 17
Keywords: Devotional literature, Spanish; Sacred songs
Downloads: 63
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 75
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis: sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 316
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 80
[texts]Pagsisiyam sa maloualhating poon S. Diego de Alcala [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Diego de Alcala, Saint; Catholic Church; Novenas
Downloads: 95
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 262
[texts]Salita at buhay nang doce pares sa Francia [microform] : na campon ng emperador Carlo Magno - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 187
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
michigan_books

Related mediatypes

texts